Hemeroid tedavisi

Çok istirahat etmelidir. Üzüntü, uykusuzluk ve dimağı yorgunluk ve soğuk meşrubat basura zarar verir. Hafif müshil olarak ravend, podofillin, hind yağı vermelidir. Müshil tuzları kullanmamalıdır. Prostat perhizine uymalıdır. Üzüm iyidir. Her gün sıcak su ile yıkanmalıdır. Kanı ve ağrıları kesmekte atkestanesi [maron dind] çok faydalıdır. At kestanesi romatizmaya da iyi gelmektedir.

Birinci sultan Mahmud hanın sertabibi olan Hayati zade Muhammed Emin efendinin Veli-ahd üçüncü Osma’na verdiği basur hapı fayda vermişti. Şöyle idi: Kara helile [mirobalan] bir gram, sarı helile bir gram, belile veya belilec bir gram, makul-i ezrak [Bdellium] denilen zamk altı gram, toz edilip pırasa ile kaynamış su ile hamur ve yirmi hap yapılır. Her gece yatarken iki hap yutulur. Yahut elli gram kara helile, kahve gibi kavrulup el değirmeninde toz edilir. Yatarken ve sabah aç karna birer gram yutulur. İshal yapıp pis kanları çıkarır. Bir daha kan gelmez. Ağrı kesilir.

(Nüzhet-ül-ebdan) kitabının sahibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki, (Basur akmaz ise, pis kanı akıtmalıdır. Yer fesleğeni, yapışkan otu, sığırdili, incir yaprağı, buhur-ı Meryem kökü, yani cyclame, kantaryun-ı sağır kaynatıp içilir veya buğusuna oturulursa kanı akıtır. Basurun ağrısını kesmek için, makat üzerine kavak [Populeum] merhemi sürülür. Bu merhemin kavak tomurcuğundan nasıl yapıldığı Fransızca formülerde yazılıdır. Tereyağı ve gül yağı sekizer dirhem, esfidac yani üstübec dört dirhem merhem yapıp sürmek de faydalıdır. Menekşe yağı ve gül yağı ve pamuk tohumu merhemi de iyidir. Ebegümeci yaprağı, papatya ve sığırkuyruğu, yani bouillon blanc yaprağı ve keten tohumu su ile kaynatıp lapa yaparak sürmek veya buğusuna oturmak da ağrıyı keser.) (Teshilül-menafi)de, (sıcak şey [beze sarılı sıcak ince tuğla] üzerine devamlı oturmak ağrıyı ve şişleri izale eder) yazılıdır.

Çok okuyanlarda, çok düşünenlerde makattan gelen kan faydalıdır. Dimağa toplanan kanın tazyikini azaltarak, beyin kanamasına mani olur. Kaba etler arasına pamuk koyup, yatılırsa, bu kan kesilir. Kan kusmada, hareket ettirilmez. Buzlu bir şey içirilir. Vitamin K, kardeşkanı kan kesicidir. Anti-koa-gülan ilaçlar çok iyi, fakat tabip nezareti lazımdır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin