Hazreti Ömer sözleri

 • Çok gülenin heybeti azalır. Çok şaka yapan eğlenceye alınır. Bir seyi çok yapan onunla tanınır. Çok konuşan çok yanılır, hataya düşer. Böyle kimsenin hayâsi azalır. Hayâsı azalan şüpheli şeylerden az kaçınır. Şüpheli şeylerden az kaçınanın kalbi ölür.
 • İnsan için iş çoktur, fakat tutacağı işten ak yüzle çıkmayı düşünmelidir.
 • Ahmakla dostluktan çekin, zira iyilik edeyim derken çok defa kötülük eder.
 • İnsanların en akıllıları, insanların hareketlerini takdir edenlerdir.
 • Sırrını saklarsan ona hakim olursun. Saklamazsan, o sana hakim olur.
 • Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allahü teâlânin merhametine kavuşsun.
 • Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.
 • Kibir ve gururlulukla haddini aşanı, Cenab-ı Hakk yerden yere çarpar.
 • Halka karşı insaflı davranan, işinde muvaffakiyete erişir.
 • Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevkedendir.
 • Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış.
 • Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız.
 • Kötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay düşer.
 • İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
 • Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.
 • Adalet mülkün temelidir.
 • İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.
 • Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.
 • İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.
 • Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.
 • Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!
 • Tevbe edenlerle oturun, onların kalbleri yumuşak olur.
 • Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.
 • Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.
 • Bir adamı adaletsizce övmek onu boğazlamaktır.
 • Kendi nefsinde görmediğin bir ayıbı, başkasında görmen ne büyük ayıptır.
 • Adalet olmadıkça. YÖNETİMİN FAYADASI OLMAZ Edep olmadıkça. ASALETİN FAYDASI OLMAZ Cömertlik olmadıkça. ZENGİNLİĞİN FAYDASI OLMAZ Güven olmadıkça. SEVİNCİN FAYDASI OLMAZ Kanaat olmadıkça. FAKİRLİĞİN FAYDASI OLMAZ Alçak gönüllülük olmadıkça. YÜKSELMENİN FAYDASI OLMAZ -ALLAH’ın başarıya ulaştırması olmadıkça. ÇALIŞMANIN FAYDASI OLMAZ.
 • Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi verilir.
 • Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.
 • Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.
 • Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.
 • Âhiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.
 • Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.
 • Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.
 • Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.
 • Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavuşsun.
 • Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.
 • İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.
 • Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.
 • Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.
 • Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.
 • Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.
 • Mescidde oturan kimse, Allahü teâlâ’nin huzurunda bulunuyor demektir.
 • Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.
 • Allahü teâlâ başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.
 • Tevazunun başı, bir müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.
 • Tevbe’den maksad günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.
 • Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin