Hazreti Ebû Bekir sözleri

 • Hz. Muhammed’e tapan bilsin ki O öldü. Allah’a tapan bilsin ki Allah ölmez.(Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanları teskin eden sözü.)
 • Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terketmektir.
 • Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir.
 • Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder.
 • Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır.
 • “Hazret-i Peygamber’e salâvat getirmek günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbet ve ihlasla) selam göndermek pek çok köle azat etmekten daha faziletlidir. Rasulullah sallâllâhu aleyhi ve sellemi sevmek ise riyazet ve mücahededen, Allah yolunda kılıç sallamaktan daha üstündür.” (Bağdadî, Târihu Bağdâd, VII, 161)
 • Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır.
 • Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbuldür.
 • Allah’tan afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden (kati bir imandan) sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.
 • Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamıdır.
 • Sabırda zarar; hüzün ve telaşta fayda yoktur.
 • Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın.
 • İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder.
 • Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et.
 • Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de vereceğini vaat ettiği mükâfatı azap ile birlikte zikretti ki, bu vesileyle kul ibadete rağbet etsin ve azaptan korksun.
 • Akıllı kimse takva sahibi olan, akılsız da zalim olandır.
 • İman sadece camilerde, mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur.
 • Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir.
 • “Dört kimse Allah’ın salih kullarındandır:
  1.  Tövbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen.
  2.  Günahkârların affı için Rabb’ine yalvaran.
  3.  Din kardeşine gıyabında dua eden.
  4.  Kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan.”
 • Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!
 • Çok söz, kişiyi unutkan yapar.
 • Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.
 • Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür.
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin