Global Bir Çevre Felaketi: Yer Altı Kömür Yangınları

Dünya’da belli başlı kömür üreticisi ülkelerde görülen yer altı kömürü yangınları gezegenimiz ve üzerinde yaşayanların sağlığı için çok az kimsenin farkında olduğu büyük bir tehdit olarak değerlendirilmektedir.

Uzmanlar, başta Çin, Endonezya, Hindistan ve ABD olmak üzere bir çok ülkede süren yer altı kömür yangınlarından yalnızca Çin’dekilerin bile yılda 200 milyon ton kömür tükettiğini vurgulamaktadır.

Terk edilmiş madenlerde yığılı kömür atıkları ya da henüz kazılmamış, yüzeye yakın kömür damarları, tarla açmak için orman ya da çalı yakılması gibi nedenlerle ateş almaktadır. Bir kez tutuştuktan sonra, kömür yangınları on yıllar, hatta yüzyıllar boyu sürebilmekte ve atmosfere yoğun miktarda sera gazı ve is parçacıkları salımına yol açmaktadır. Yangınların etkileri yalnızca atmosfere değildir. Yangınlarla ortaya çıkan arsenik, civa ve selenyum gibi toksik elementler yer altı sularına, akarsulara ve toprağa sızarak kirlenmeye yol açar.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin