Girişimcilikte İnovasyon

Girişimcilerin, yöneticilerin ve çalışanların son yıllarda en çok duyduğu ve bilmek istediği kavramlardan biri inovasyon olmuştur. Bunu uygulamak ve bundan yararlanmak için yönetim yeteneği haline getirmek gerektiği bilinmektedir. İnovasyonun yönetsel olarak uygulanabilmesi ve bu konuda kalıcı başarıların sağlanabilmesi için sürdürülebilir özelliğe kavuşması beklenmektedir. Yani inovasyon konusunda önce bilgi olmalı buna beceri eklenmeli sonra da bu ikisinin maharetli kullanımıyla hayata geçmelidir (Çetindamar ve Baktır, 2009, s.20). Bu nedenle inovasyon konusunda bilgi vermek için inovasyonu kavram olarak incelemek gerekmektedir.

Amaçlarımız
 • İnovasyon kavramını açıklayabilecek,
 • İnovasyon ile yaratıcılık arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecek,
 • İnovasyon süreçlerini tanımlayabilecek,
 • İnovasyon çeşitlerini sıralayabilecek,
 • İnovasyon yönetiminin işletmeler açısından önemini değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
Anahtar Kavramlar
 • İnovasyon
 • Araştırma Geliştirme
 • Yenilik
 • Değişim
 • Yaratıcılık
 • Girişimcilik
 • İş Fikri
 • İş Modeli
İçindekiler
 1. İnovasyon Kavramı
 2. Girişimcilik ve İnovasyon
 3. Toplumsal Değişme ve İnovasyon
 4. İnovasyon Zorlukları
 5. İnovasyon Hakkında Yanlış Bilinenler
 6. İnovasyon Süreçleri
 7. İnovasyon Çeşitleri
 8. İnovasyon Yönetimi
Özet

İnovasyon, bir düşünce biçimi, bir sonuç, tüketicilere fayda girişimciye kâr sağlayan insanların ihtiyaçlarını gideren, sorunlarını çözen, merak ve sezgiyle başlayan, hayallerle devam eden sonunda ürün, hizmet ve toplumsal faydaya dönüşen içinde keşif, icat ve AR-GE’yi barındıran yaratıcılık ve yenilik süreçleriyle oluşan bir kavramdır. İnovasyon yaratıcılıktan sonra gelen bir süreçtir. Yaratıcılık bakımından ne kadar güçlüyseniz inovasyon bakımından da o kadar güçlü olabilirsiniz. Yaratıcılık, inovasyonun ham maddesidir. İnovasyona yolculuğuna keşif ile başlanır. İcat ile devam eder. Keşif icata dönüşürse insanlık için yararlı hale gelir. İnovasyon, fikrin pazarlanabilir hale dönüşmesi olarak ve ayrıca ticari hale gelmiş yenilik şeklinde de tanımlanmaktadır. İnovasyon adına yapılan şey özgün olmalı, tanımlanabilen bir değeri olmalı ve bunun da ticari hale gelebilir bir değeri olmalı yeniden farklı olmalı yani benzeri olmamalı, insanda pozitif etki yaratmalı (değer) ve ticari hale gelebilmeli bunda da girişimciye değer bırakmalıdır. İnovasyon yeni nesil girişimcilerin kullandığı en önemli rekabet silahlarından biridir. İnovasyonla fark yaratan girişimler müşteriler tarafından ödüllendirilerek rekabette üstünlük sağlamaktadırlar. Girişimcilik ile inovasyonu birbirinden ayırmak imkânsızdır. Çünkü biri diğerinin varlık nedenidir. Yani inovasyon olmadan girişimcilik, girişimcilik olmadan inovasyon olmaz ve gelişemez. İnovasyon, toplumsal değişmenin sonucudur. Yeni dünya düzeninde zenginliğin kaynağı sermaye değil yaratıcılık olmuştur. İşletmeler inovasyonun kaynağı olan yaratıcılığa işletmelerde belirli kişileri değil, çalışanların tümünü hatta işletme dışındakileri de dahil edeceklerdir.

İnovasyonun bazı zorlukları da mevcuttur. Bunlar arasında; iyi bir fikir bulmak, hayal kırıklıkları, yeniden denemek, müşteriyi yakalamak, rakipleri yenmek, zamanlama zorluğu, maliyet baskısı, sponsorluk ve finansman baskısı yer almaktadır.

İnovasyon hakkında söylenen bazı şeylerin doğru gibi algılanması başarısızlığa neden olmaktadır. Bu doğru bilinen yanlışlar arasında şu söylemler yer almaktadır;

• İnovasyon ve AR-GE aynı şeydir.
• İnovasyon sadece ekonomik ve toplumsal fayda üretir.
• İnovasyonun tek hedefi vardır o da kâr.
• İnovasyonda başlangıçlar mükemmel olmalıdır.
• İnovasyonu sadece büyük şirketler yapabilir.

Yaratıcılık süreçleri ile inovasyon süreçleri birbirine benzer. Yaratıcılık süreçlerinde inovasyon için gerekli olan fikrin ortaya çıkışı esastır. Günümüzde inovasyon için dört temel süreç yeterli görülmektedir. İnovasyonda ilk süreç fikir aramak, bulmaktır. İkinci aşama ise fikir yönetmektir. Fikir yönetimi hedefi uygun fikir üretip tüm süreçler yönetilerek inovasyona ulaşmak olarak görülebilir. Üçüncü aşama başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek yer almaktadır. Hiçbir kurumun ürettikleri tüm fikirleri uygulayacak ne zamanı ne sermayesi ne de gücü yeterlidir. Mutlaka fikir elenecektir. Son aşama ise uygulama aşamasıdır. Seçilen fikir prototip olarak somutlaştırılmış, üzerinde tekrar çalışılmış, ürün ve hizmet şeklini almıştır.

İnovasyonun birden fazla çeşidi vardır. Radikal inovasyon işletmelerin sattığı ürün ve hizmetlerde kullandığı teknolojilerde, iş yapış şekillerinde, pazarlama yöntemlerinde ve çeşitli işletme uygulamalarındaki iyileştirmeler dışında köklü, önemli ya da yüksek düzeyde yapılan inovasyonlardır. Yıkıcı inovasyon şimdiye kadar yeterli düzeyde çözülmemiş ve giderilememiş pek çok ihtiyaca ve sorunlara yönelerek bunların daha iyi, kolay ve ucuz çözecek şekilde piyasaya çıkarlar. Kapalı inovasyonda inovasyonda işletme sadece iç kaynakları kullanır. Açık inovasyonda dışarıdan yani işletme dışından inovasyon girdileri alınırken inovasyon çıktıları da dışarıya verilebilmektedir. Tersine inovasyon toplumsal ekonomik piramidin üstüne değil de altına yeni ürün çalışması yapmak demektir. Operasyonel inovasyon üretim eylemlerimizi, operasyonlarımızı nasıl yapmalıyız sorusunun cevabını verir. İşletme kurulmadan önce yapılan müşteriyi tanıma, pazarı anlama konusunda araştırmalar ve çalışmalar konusundaki inovasyonlar pazarlama inovasyonudur. İş modeli inovasyonu modeli açıklayan parçalarda yapılan inovasyon iş modeli inovasyonudur.

İnovasyonun yönetimi için heyecan verici bir vizyon belirlemek gerekir.İnovasyon yönetiminde arkadan gelen liderlik daha yararlıdır. İnovasyon yönetiminde örgütleme kapsayıcı olmalıdır. İnovasyon yönetiminde örgütleme hiyerarşik olmamalıdır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin