Fransız erkeklerin sperm sayısı azalıyor

Sonuçları yeni yayınlanan bir araştırma, Fransız erkeklerinin sperm sayısının 1989-2005 yılları arasında üçte bir oranında azaldığını ortaya çıkardı.  Sonuçları Human Reproduction dergisinde yayınlanan araştırmada 26 bin Fransız erkeğinden alınan örnekler incelendi.

Araştırma, 15 yılı aşkın süre içinde Fransız erkeklerinin sperm sayısının mililitrede yüzde 32,3 oranında azaldığını gösterdi. Bu oran yılda yaklaşık yüzde 1,9’luk bir azalmaya işaret ediyor.

Ortalama sperm sayısının yine de döllenmeye yetecek düzeyde olduğunu belirten uzmanlar, bununla birlikte azalmanın nedenleri konusunda araştırma yapılması gerektiği görüşünde.

Araştırma sonuçlarını kaleme alan doktorlardan Joelle Le Moal, “Bildiğimiz kadarıyla bu, ülke genelinde sperm sayısında ciddi bir azalma olduğunu gösteren ilk uzun dönemli araştırma” diye konuştu.

Son 20 yıldır erkeklerde sadece sperm sayısının değil, kalitesinin de azalmakta olup olmadığını belirlemek için birçok araştırma yapıldı. Bu sonuncusu da, her 5 genç erkekten birinde sperm sayısının çocuk sahibi olmayı engelleyecek kadar düşük olduğuna dair sonuçlar çıkan diğer Avrupa araştırmalarını destekler nitelikte.

Erkeklerin sperm sayısının azalmasında modern yaşam tarzının, beslenmenin ve değişen çevre koşullarının etkili olduğu düşünülüyor.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin