Formal norm

Formal veya resmi normlar yazılı kurallar olup karşı gelindiği takdirde şiddetle cezalandırılırlar. Bu normlar genelde kanun veya yasa biçiminde karşımıza çıkarlar, doğru ve yanlış davranışı kesin bir biçimde ayırırlar.

Yasalar yoluyla hükümetin sosyal kontrol imkânı doğar ve devlet bu yasaların uygulanmasında sorumlu olan politik organizasyondur. Yasalar resmi normların sadece bir türüdür. Bir iskambil oyununda ve üniversite yapısı içinde de yönetmeliklerle uygulanan çeşitli normlar yer alır. Kopya çekme, hocaya hakaret ciddi bir biçimde normlarla cezalandırılan davranışlardır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin