Endüstriyel Toplumlar

Endüstriyel Toplumlar ilk olarak ingiltere’de 1760-1830 yılları arasında yaşanan endüstriyel devrimin sonucunda, insan emeğinin yerini mekanik güce bıraktığı bir sürecin ardından ortaya çıkmış bir yapıdır. Artık bu toplumda mal ve hizmetlerin üretiminde mekanizasyon öne çıkarak, üretimde canlı kuvvet kaynaklarına olan bağımlılık son derece azalmış hatta ortadan kalkmıştır.

Endüstriyel toplum, gelişimini yeni keşif ve icatlara dayandıran bu yeniliklerin tarımsal ve endüstriyel üretimi arttırdığı ve yeni enerji kaynaklarının (buhar gibi) kullanıldığı bir toplum çeşididir. Bu toplumlar endüstri öncesi toplumlara kıyasla devamlı ve hızlı bir değişim temposu içinde yer alırlar. Bu değişimler sonucunda yeni bir toplumsal yapı biçimi ortaya çıkmış ve diğer toplumlara da örnek oluşturmuştur. İş bölümü ve ihtisaslaşma gelişmiş, yoğun bir sermaye ve teknoloji kullanımı görülmüştür.

Topraklarını terk eden aileler, kentlere gelerek, endüstriyel bölgelerde kurulan fabrika tipi organizasyonlarda çalışmaya başlamışlar ve geçmişin köylü ve toprağa bağlı aileleri endüstriyel toplumda işçi statüsüne geçmişlerdir. Aynı şekilde tren ve gemi ulaşımı artmış, bölgeler ve insanlar arasındaki mal ve hizmet alışverişi giderek hızlanmıştır. Buna bağlı olarak eğitim ailenin temelinden çıkarak resmi eğitim kurumları olan okullara taşınmış ve ihtisaslaşmış bilginin önemi giderek yükselen bir değer haline gelmiştir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin