El-Uzzâ

Uzzâ: Nahle’de bulunan bu put üç küme dikenli ağaçtan oluşmakta olup etrafına “Beytü’l-Uzzâ” denilen bir ev yapılmıştı. Uzzâ’nın beyaz bir taş olduğu da zikredilir. Uzzâ’ya büyük saygı duyan Araplar, çocuklarına Abdüluzzâ adını koydukları gibi hac ve Kâbe’yi tavaftan sonra buraya gelir ve buraya gelmeden ibadetlerini tamamlanmış saymazlardı.

Aynı zamanda Uzzâ’yı anne, Lât ve Manat’ı da onun kızları olarak görürlerdi. Kureyşliler de Uzzâ’ya büyük saygı duyarak ziyaret eder ve kurban takdim ederlerdi.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin