Ehli Sünnet mezhepleri

Sünni mezhepler (fıkıh okulları) dört tanedir: Hanefi mezhebi – Şâfiî mezhebi – Maliki mezhebi – Hanbeli mezhebi

Ehli Sünnet mezhepleri  Hanefi ,  Şafii ,  Maliki  ve  Hanbelî  mezheplerinden oluşur. Bu dört mezhepten ilki olan Hanefi mezhebi  Maturidilik ‘e diğer üç mezhep (Şafii, Maliki ve Hanbeli) ise  Eşarilik ‘e bağlıdır.

İtikat (inanç) bakımından bu dört mezhep arasında önemli bir farklılık yoktur. İtikat düzeyindeki farklılıklar sadece teferruattan ibarettir; ama fıkhi konularda yani uygulama ve ibadetlerde bazı farklılıklar görülür.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin