Durumsal cinsel davranış

Durumsal cinsel davranış, sosyal çevrenin bir şekilde izin vermesi, teşvik etmesi ya da zorlaması yüzünden kişinin normalde gösterdiği cinsel davranışlardan farklı cinsel davranış sergilemesidir..

Durumsal cinsel davranışa bir örnek, bazı kişilerin kendi ülkesinde fuhuş yapan kadınlarla birlikte olmazken bu tür aktivitelerin yasal ya da otoritelerin görmezden geldiği ülkelere gittiğinde birlikte olmasıdır. Durumsal cinsel davranış, kişinin normalde sergilediği cinsel davranışı sergilemesinin mümkün olmadığı durumları içerebilir. Buna bir örnek, heteroseksüel kimlikli kişilerin hapishane, askerlik, sadece tek bir cinsiyetteki kişilerin okuduğu yatılı okullar ya da karşı cinslerin birbirinden ayrıldığı topluluklarda eşcinseldavranışlar sergileyebilmesidir.

Birçok kişi hayatlarındaki farklı noktalara ya da durumlara bağlı olarak cinsel davranışlarını değiştirmektedir.[1] Örneğin kızlar ve erkekler üniversitede biseksüel aktivitelerde bulunabilirler ama bu sadece o çevreye özgü bir şeydir. Bu aktiviteleri deneyimleme hem erkek hem kız ergenler arasında yaygındır. Bu eğilime bazı konuşma dillerinde “heteroesnek”,[2] “BUG” (mezuniyete kadar biseksüel) ya da “LUG” (mezuniyete kadar lezbiyen) denir.[3]

Durumsal cinselliğin en yaygın örneği heteroseksüel kimlikli bir kişinin hemcinsiyle ya da eşcinsel kimlikli bir kişinin karşı cinsiyle cinsel aktivitede bulunmasıdır.

About these ads

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin