Divânu Lügati’t-Türk

Divanü Lügati’t-Türk  ( Arapça :  ديوان لغات الترك ) , ( Günümüz Türkçesi ile :  Türk Diyalektleri Sözlüğü ) ,  Kaşgarlı Mahmud  tarafından  Bağdat ‘ta  1072 –  1074  yılları arasında yazılan  Türkçe  –  Arapça  bir sözlüktür.

Türkçenin  bilinen en eski sözlüğü olup, batı  Asya  yazı Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır.

Kökleşik  Arap  sözlük bilgisi ilkelerine göre hazırlanmış olan sözlük,  Kaşgarlı Mahmud ‘un  Türk  boylarıyla ilgili ayrıntılı bilgisinin yanı sıra,  Arap   dil bilimi  konusunda da esaslı bir eğitim görmüş olduğunu gösterir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin