Dil

İnsanların iletişiminin kaynağı olan sembol, iletişimde kullanılan ve anlam yüklenilen her şeydir.

Kültürün aktarılışında en önemli öge kullanılan dildir.

Semboller maddi objelerden tutun, sese, kokuya hatta tat almaya kadar uzanır. İnsanların iletişiminin kaynağı sembollerdir.

Günümüzde 7000 den fazla dil konuşulmaktadır. Ulusların politik sınırları içinde bazen bir tek, bazen de birden fazla dil kullanılır. Örneğin Kuzey Kore’de tek bir dil varken, Papua Yeni Gine’de 820 farklı dil kullanılmaktadır. Ulusların nüfusları ne olursa olsun dil paylaşılan kültürün en önemli parçasıdır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin