Deylem

Deylem (Arapça: ديلام, Farsça: دیلمان), Hazar Denizi’nin batısındaki dağlık bölgenin tarihî adı. Doğusundaki Taberistan (bugünkü Mazenderan) batısındaki Gilan da geniş anlamla tarihî Deylem bölgesinin içine alınır.

Dağlık bölgesi olduğundan Arapların istilasından korunmuş ve geç İslamlaşmıştır. Kethüdalar tarafından yönetilen Deylemliler 9. yüzyılında Zeyd mezhebin misyonerlik faaliyetinin sonucu Şiiliği kabul etmişlerdir. Arap tarihçisi İbn al-Athir Deylemliler için şöyle söyler: “Deylemliler Şii dinini benimsediler.” Müslümanlığa geçmeden önce bölge halkının çoğu Zerdüştçülük inancına mensuptu.

Deylemliler  Sasaniler  döneminden itibaren  Süvari  olarak önemsenmiş,  Gazneliler  ve  Fatımiler  gibi İslâm devletlerinde de  paralı asker  olarak kullanılmıştır. Nizamül Mülk  te  Siyasetname  eserinde  Türkler  ile Deylemlilerin asker ocaklarında kullanılmalarını tavsiye etmiştir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin