Despot

Despot  ( Yunanca :  δεσπότης ,  despotes , dişi adı  δέσποινα ,  despoina ,  Bulgarca  ve  Sırpça   деспот ,  despot , dişi adı  деспотица ,  despotitsa ),  Bizans  sarayına ait olmakla birlikte  Latin İmparatorluğu ,  Bulgaristan ,  Sırbistan  ve  Trabzon Krallığında  kullanılmış olan bir soyluluk unvanı.

Kelimenin orijinali olan  Yunanca   despotēs , kabaca “Efendi” anlamına gelir ve  kyrios  kelimesi ile eş anlamlıdır. Yunaca terimin Latince karşılığı  dominus ‘tur ve  despotēs  zaman zaman sikke basımında olduğu gibi bazı resmi durumlarda  Roma İmparatoruna  atıf yapmak için kullanılmıştır.

Despot  unvanı,  1163  yılında  Bizans İmparatoru   I. Manuel Komnenos  tarafından damadı ve geleceğin Macar kralı  III. Béla ‘dan başlamak üzere Bizans sarayına mensup kişiler arasındaki en yüksek makam olarak kabul edildi.

Despot  unvanı taşıyanların çoğunluğunu, Bizans İmparatorluğunun küçük oğlulları ya da damatları oluşturur ve tahtın varisi olan büyük oğulları  symbasileus  olarak adlandırılırdı.  Despotēs  unvanı taşıyan kişinin her hangi bir askeri ya da yönetimsel yetkisi ya da gücü olmamakla beraber sarayda, İmparatordan sonra gelen en önemli kişi olma onurunun keyfini sürerdi.

Despot  unvanı  Dördüncü Haçlı seferindan  sonra Bizansın ardılı devletlerde de kullanım alanı buldu ve imparatorluk unvanını elinde tutan her hangi bir hükümdarı tanımlamak için özellikle  Latin İmparatorluğu ,  Bulgaristan ,  Sırbistan  ve  Trabzon Krallığında  kullanıldı.

Despot  kavramının olumsuz bir çağrışım yapmaya başlaması son iki yüzyılda ortaya çıkmış bir durumdur.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin