Değerler

Değerler, amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren standartlar.

Değerler bir toplum içinde yaşayan insanların iyiyi, doğruyu, güzeli, uygun olanı veya yanlışı, çirkini, uygun olmayanı belirlediği ortak düşüncelerdir.

Bir toplumun kültürünü öğrenmek demek o toplumu bir arada tutan, ideal olan prensiplerini, ahlak standartlarını ve arzu edileni belirleyen değerlerini bilmek demektir. Bir başka deyişle, toplumun arzuladığı yaşamın ne olduğuna ilişkin fikirleri öğrenmek o toplumun değerlerini oluşturur.

Sosyolog Robin Williams, (1970) yaptığı araştırmada Amerika’da yaygın bir biçimde paylaşılan değerleri araştırmıştır. Bunlar arasında en öne çıkanlar; • Başarı • Yeterlilik • Zenginlik • Vatanseverlik • Eşitlik • Bilimin üstünlüğü • Dine bağlılık gibi değerler olmuştur. Ancak, hemen ifade edelim ki bu değerler bütün Amerikan toplumunca, 307 milyon insan tarafından, aynı ölçüde paylaşılan değerler değildir. Bu tür bir liste toplumun millî karakterini ortaya koyması açısından önem taşır(Schaefer, 2010: 65).

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin