Değer temelli pazarlamanın amaçları

Değer pazarlama esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve işletmenin karlılığını arttırmak amacını taşır. Değer pazarlama ister uzun vadede, ister kısa vadede satış amacı taşısın, her iki durumda da ortak noktalar bulmak mümkündür.

 • Tüketiciye haber ve bilgi vermek.
 • Mal ve hizmetlerin tüketimini kısa ya da uzun dönemde arttırmak.
 • Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak.
 • Mal ya da hizmete yönelik talebi arttırmak.
 • Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek

Bunlar da genel amaçlar dışında kalan ve kısa dönemde gerçekleşmesi beklenen firmanın o dönem içerisinde içinde bulunduğu bazı problemleri çözmeye yönelik özel amaçlardır.

 • İşletmenin saygınlığını sağlamak.
 • Dağıtım kanalıyla ilişkileri geliştirmek.
 • O sektörde genel talebi arttırmak.
 • Malı denemeye ikna etmek.
 • Malın kullanımını yoğunlaştırmak.
 • Malın tercihini devam ettirmek.
 • İmajı doğrulamak ya da değiştirmek.
 • Alışkanlıkları değiştirmek.
 • İyi hizmeti vurgulamak.
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin