Değer temelli pazarlama

Değer temelli pazarlama. Değer temelli yönetim, işletmelerin tutarlı ve sürekli şekilde değer yaratma hedefine göre yönetilmesi yaklaşımıdır. Değer sözcüğü farklı kurumlar için farklı anlamlar ifade edebilir ama burada ifade edilmeye çalışılan, kar amaçlı işletmelerin tümünde geçerli olan ‘öncelikli olarak hissedarlara yaratılan’ değerdir.

Değer temelli yönetimden elde edilen temel faydalar; kuruma kattığı şeffalık ortamı, global ve serbest pazarlara adaptasyon kolaylığı , kaynakların doğru dağıtımı, planlama ve bütçeleme sürecini daha verimli hale getirmesi, stratejilerin belirlenmesi,gerçekleştirilmesi ve izlenmesi sürecine katkısı olarak özetlenebilir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin