Cumhuriyet öncesinde okuma-yazma eğitimi

İslamiyet’ten önceki uygarlıklarda, yaygın eğitim yoktur. Yeni kuşaklar bilgiyi, okulda değil de toplum içinde kazanırlar.

İslamiyet’ten sonra, eğitim sıbyan okullarında başlar medreselerde devam ederdi. Bu okullarda hemen okumaya geçilmez büyükler için dualar ve ilahiler öğretilirdi. Sonrasında, harf öğretimine geçilirdi. Harflerin öğretilmesinde, bazı benzetmeler kullanılır ve bu benzetmeler tekerleme şeklinde ezberletilirdi.

Harfler öğretilirken; sesleri değil de isimleri öğretilirdi.

Sıbyan okullarında kayıt ve kabul zamanı yoktu. Bu nedenle, hocalar her öğrenci için bireysel bir öğretim uygulardı.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin