CRM

CRM / Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterilerin nasıl segmentlere ve alt segmentlere ayrılabileceği, müşteriye nasıl ulaşılabileceği ve onlarla kalıcı ilişkilerin nasıl oluşturulabileceği hususlarını içermektedir.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de CRM önem kazanmaya başlamıştır. CRM’ in önemini anlayan büyük işletmeler alt yapılarını CRM’e uygun hale getirmeye başlarken ,küçük işletmeler halen CRM’i büyük işletmelerin bünyelerine entegre edebilecekleri, maliyetli bir uygulama olarak görmektedirler.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin