Conspiracy doktrini

Mahkemelerin, dava konusu yapılan sendikal faaliyetleri değerlendirirken başvurduğu bir doktrindir. Bu doktrine göre, bir kişi için yasal olan bir eylem, birden fazla kişi tarafından, aynı amaç için, aralarında anlaşma yapılarak gerçekleştirilirse yasadışı kabul edilmektedir.

ABD’de, bu doktrini temel alan mahkemeler, sendikal faaliyetlere 1806-1842 yılları arasında ciddi kısıtlamalar getirmiştir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin