Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler

Çocuk yayınlarında harfler, gözü yormayacak karakterde ve baskısı temiz olmalıdır; kitap ve dergideki resimler bir sanat değeri taşımalı ve çocuk psikolojisine uygun bulunmalıdır; kitaplar iç açıcı renkte ve ciltli olmalıdır; sayfa düzeni karışık olmamalı; resimler aynı sayfada geçen olayları açıklayıcı durumda olmalıdır; satır araları ne sık ne de seyrek olmalı.

İçerik bakımından da, aile, millet, insanlık, tabiat ve hayat sevgisi telkin etmeli; güzelliğe karşı hayranlık ve koruyuculuk aşılamalı; devrimlerimizi ve sosyal hayatımızı kökleştirmeye ve geliştirmeye hizmet etmelidir; çocuk dünyası ve psikolojisine uygun olmalıdır; yaş ve seviyeye göre değerlendirilmelidir; çeşitli bilgileri, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, onlara hissettirmeden benimsetmelidir; masal ve şiir türlerinin dışındakiler gerçeğe uygun olmalıdır; mümkün olduğu kadar neşe verici olmalı, mizah duygusunu geliştirmelidir; içeriği, planı ve bitişi bakımlarından çocukta başka kitap okuma isteği uyandırmalıdır.

Anlatım özellikleri bakımından ise, kısa cümleler kullanılmalı, cümlelerin uzunluğu ortalama 5-6 sözcüğü geçmemelidir; cümleler özellikle tek özneli, tek yüklemli olmalı, bir cümle ile yalnız bir fikir verilmelidir; şatafatlı kelimelerden yapma, gösterişli ve bol sıfatlı anlatımdan kaçınılmalıdır; işlenecek konular, küçüklerin bildikleri, denedikleri varlıklara ve olaylara bağlı olmalıdır; çocukların kafasında kavramları bulunan kelimeler seçilmelidir; masal, hikâye vb.nin konularını seçerken çocukların psikolojik yapıları ve psikolojileri göz önünde bulundurulmalıdır; fiillerin canlı olmasına dikkat edilmelidir.

Teması belirsiz ya da değişik yorumlara elverişli bir eser, çocukları kararsızlık ya da yanlış anlamalar sürükler; konular çocuk dünyasının yabancı olmadığı olaylardan seçilmelidir; kahramanların iyi özelliklere sahip bir model olması gerekir; masallarda korku unsuru taşıyan kahramanlar bulunmamalıdır; canlı ve hareketli bir anlatım biçimi kullanılmalıdır; olaylar basit bir biçimde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olarak planlanmalıdır.

Kitaplar hacim ve ağırlık bakımından kolayca taşımaya ve kullanmaya elverişli olmalıdır; kağıt birinci hamur fakat fazla parlak ve mat olmayan cinsten olması gerekir; kitabın sayfa düzeni içindeki metni en iyi okutabilecek biçimde olmalıdır; yazı ve resim yerleştirme dengesinin iyi düzenlenmesi çok önemlidir; harf büyüklüğü seviyeye göre seçilmelidir; yazıların dilbilgisi bakımından yanlış yönleri bulunmamalıdır; resimler sade, açık ve konuya uygun olmalıdır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin