Büyük Günahlar

Büyük günah, işlenildiği takdirde, toplum arasında büyük bir fesada ve bozgunculuğa sebep olan, hakkında tehdit edici âyet ve hadis bulunan, işleyenin dünyada veya ahirette cezalandırılmasına sebep olan büyük suçlar ve davranışlara denir. Büyük günahların en büyüğü Allaha [celle celâluhû] şirk koşmak ve Onu inkâr etmektir.

Kuran-ı Kerîmde Lokman sûresinin 13.âyetinde, Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti:

Yavrum! Allaha ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür buyrularak insanın yapabileceği en büyük kötülüğün ve günahın Allah’a şirk koşmak olduğu bildirilmiştir.

Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadisinde,

Size büyük günahların en büyüklerinden haber vereyim mi? Onlar: Allaha ortak (şirk) tanımak, anne babaya itaatsizlik ve yalancı şahitliktir buyurmuş (Buhârî); bir başka hadislerinde, İnsanı mahveden yedi günahtan sakınınız. Onlar: Allaha ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, ribâ (faiz), savaştan kaçmak, iffetli ve iman sahibi bir kadına zina iftirasında bulunmaktır (Buhârî) buyurarak büyük günahların yedi tanesini zikretmiştir.

 • Allaha şirk (ortak) koşmak.
 • Kasten insan öldürmek.
 • Sihir (büyü) yapmak.
 • Namazı terketmek.
 • Zekâtı vermemek.
 • Özürsüz ramazan orucunu bozmak.
 • Gitmeye gücü yetmesine rağmen hac
 • ibadetini terketmek.
 • Anne babaya karşı gelmek, isyan etmek.
 • Akrabalarla ilişkiyi kesmek.
 • Zina yapmak.
 • Livâta yapmak.
 • Faiz alıp vermek.
 • Haksız yere yetim malını yemek ve ona
 • zulmetmek.
 • Allah ve Peygamberinin ismi üzerinden
 • yalan söylemek.
 • Savaştan kaçmak.
 • Liderin halkına zulmedip zorbalık yapması.
 • Kibirlenmek, büyüklenmek.
 • Yalan yere şahitlik etmek.
 • İçki içmek.
 • Kumar oynamak.
 • İffetli kadınlara iftira atmak.
 • Ganimetten, zekât malından ve devletten
 • para ve mal çalmak.
 • Hırsızlık yapmak.
 • Yol kesmek (eşkıyalık).
 • Yalan yere yemin etmek.
 • Haraç toplamak.
 • İntihar etmek.
 • İnsanların mallarını haksız yollarla almak.
 • Yalan konuşmak.
 • Hâkimin hükmünde haksızlık yapması.
 • Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeleri.
 • Rüşvet alıp vermek.
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin