Boşanmada bireysel nedenler

Boşanmada bireysel nedenlerin başında, erken yaşta evlenmeler gelmektedir. Erken yaşta evlenme erken boşanmalara neden olmaktadır. ikinci olarak evlilik süresinin uzunluğu bir faktördür. Yani uzun yıllar beraber yaşama, boşanma oranlarını olumlu yönde etkileyip çiftlerin boşanmalarını engellemektedir.

Amerika’da genellikle evliliğin altıncı yılından sonra boşanmalar artmaktadır. Ancak erken boşanmalar evliliğin ikinci veya üçüncü yılında gerçekleşmektedir. Bu da başlangıçta evlilik kararının verilmesindeki hatadan kaynaklanmış olabilir. Diğer bir deyişle, dikkatlice düşünmeden verilen bir evlilik kararı kısa sürede olumsuz ilişkiler nedeniyle boşanmalara neden olmaktadır.

Boşanma oranlarında özellikle alt sosyal ekonomik statüdeki gruplarda yaygın olduğu gibi külterel açıdan da farklılıklara rastlanılmaktadır. Yaşam sürelerindeki artış da boşanmalarda etkili olabilmektedir veya evliliğin süresine etki edebilmektedir. Eşlerden birinin ölümüyle ortaya çıkan parçalanmaların yerini bugün erken boşanmalar almaktadır.

Mutsuz evliliklerde boşanma genelde acı verici ve finansal açıdan riskli bir olay olarak görülürken, bugün artık olumlu bir seçenek olarak nitelendirilmektedir. Eskiden çocukların mutluluğu açısından çiftler mutsuz olsa da birlikte oturmayı sürdürmekteydiler. Ancak bugün bu düşünce geçerliliğini kaybetmiştir.

Türkiye’de aldatma veya aldatılma en önemli boşanma nedeni olarak görülürken, dayak ve kötü muamele yalnızca kadınların %17’si tarafından boşanma nedeni olarak görülmektedir. Oysa şiddet günlük yaşamda yaygın olarak görülen olgulardan birisidir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin