Boşanma oranı

Boşanma oranı, boşanmaların ölçüldüğü kavramdır(Divorce rate). Bu oran bir yıl içinde her 1000 nüfustan boşanan insan sayısını gösterir. Acaba boşanmalar ne kadar yaygındır ve insanlar neden boşanmaktadırlar? Gerçekten bu hiç de kolay cevaplanabilecek bir soru değildir.

Medyada sık sık evlenen iki çiftten birisinin boşanma sonucu ayrıldığını duymaktayız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde evlilik oranları nasıl yükseliş içerisindeyse, boşanma oranları da aynı eğilimi göstermektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde boşanma oranları 1960’lı yıllarda artmaya başlamış, 1980’li yıllarda ise durağan hâle gelmiştir. Ancak boşanmaların artması, evliliğin azalması veya ondan uzaklaşılması demek değildir. Amerika’da boşanan çiftlerin % 63’ü yeniden evlenmektedir. Kadınlar, erkeklere kıyasla daha az oranda yeniden evlenmektedirler. Çünkü boşanmalar sonucu çocukların velayeti genelde anneye verildiği için kadının yeniden eş bulabilmesi erkeğe kıyasla biraz daha güç olmaktadır.

Amerika’da 2004 yılı boşanma oranı binde dört olarak saptanmıştır. Evlenme oranı ise binde 8,4 şeklindedir (U.S. Cencus Bureau, 2004). Esasında evlilik nasıl doğal bir süreç ise boşanma da evlilik kurumunun sonudur. Gerçekte, boşanmaların artmasının ardında yatan temel faktör son 100 sene içerisinde boşanmaların toplumsal kabulündeki değer ve inançların farklılaşmasında yatmaktadır. Özellikle kadınların çalışma yaşamına girmeleri ve artan özgürlük ve hak arayışları burada etkili olan faktörler arasındadır. Artık insanlar mutsuz evliliklere tahammül etmek durumunda değillerdir. Daha da önemlisi büyük dinî grupların da boşanmaya olan olumsuz bakış açılarını değiştirmeleri ve boşanmayı bir günah olarak görmemeleri de önemli bir faktördür.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin