Boş vakit

  • Elihu Burritt,  kendini yetiştirme konusunda başarının sırrını deha ile açıklamaz;  “boş vakitler”  denen zaman parçacıklarını, itina ile değerlendirmeye bağlardı.  Kendisi, bir demirci olarak hayatını kazandığı sıralarda,  eski ve yeni 18 kadar lisan  ile,  22 Avrupa lehçesini  boş vakitlerini değerlendirmek sayesinde öğrenmiştir.
  • Dr. Burney,  müzik dersi vermek için bir öğrencinin evinden öteki öğrencinin evine at üzerinde giderken, yolda geçen boş zamanlarda,   Fransızca ve İtalyanc a’yı öğrenmiştir.
  • Kirke White,  bir avukatın yazıhanesine gidip gelirken,  Yunanca ’yı öğrenmiştir.
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin