Biyoçeşitliliğin Ekonomiye Katkısı

Dünyada kaç canlı türünün yaşadığı bilimin en önemli sorularından biridir. Carl Linnaeus’nin (Karl Linies) bilimsel sınıflandırma çalışmalarına başlamasından günümüze kadar geçen 250 yılı aşkın süre içinde yaklaşık 1,2 milyon tür tanımlanmıştır. Ancak yaşamakta olan tür sayısının bunun çok üzerinde olduğu düşünülmektedir. 2010 yılında yapılan araştırmalar sonucu dünyadaki tür sayısının yaklaşık 8,7 milyon olduğu tahmin edilmektedir.

Bulunduğu coğrafi konum ve jeolojik yapısından dolayı zengin biyoçeşitliliğe sahip olan ülkemizde on binden fazla tür bulunmaktadır. Bunların yaklaşık üç bini endemiktir. Bu türler beslenme amacıyla kullanımının yanısıra ilaç yapımı, çeşitli kozmetik ürünlerin üretimi vb. alanlarda da ticari amaçla kullanılmaktadır. Bu nedenle ülkemizin ekolojik ve ekonomik süreçlere katkısı yüksektir.

Dünyamızdaki biyoçeşitlilik değerinin yıllık 2,9 trilyon dolar olduğu, bu miktarın küresel ekonominin yaklaşık %40’ını kapsadığı tespit edilmiştir. Bu bilgiler gözönüne alındığında Türkiye gibi biyolojik zenginliğe sahip ülkelerin biyoçeşitliliği koruması oldukça önemlidir. Ülkemizde bulunan türlerin toplam değerinin belirlenmesi, biyoçeşitliliğin sağladığı ekonomik kaynak kullanımını artıracaktır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin