Bereket ile ilgili hadis-i şerifler

 • Yemekten önce ve sonra, elini yıkayanın evinin bereketi artar! [İ.E.Şeybe]
 • Sıcak yemekte bereket olmaz. [Deylemi]
 • Balda bereket ve şifa vardır. [T.Gafilin]
 • Sirkede, hurmada, sütte bereket vardır. [İbni Mace]
 • Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanın ki bereketsiz olur. [Ahmed]
 • Yemeği, toplu olarak yemekte bereket vardır. [İbni Mace]
 • Besmele ile yenen yemek bereketli olur. (İbni Mace)
 • Bereket, yemeğin ortasına iner. Onun için kenarından yiyin, ortasından yemeyin! [Tirmizi]
 • Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır. [Taberani]
 • Alış verişte çok yemin etmek, malın bereketini giderir. [Müslim]
 • Ticarette bereket vardır, ticarete yalan, hıyanet karışınca bereket gider. [Buhari]
 • Bereket büyüklerinizdedir. [İ.Rafii]
 • İlk çocuğunun kız olması, kadının bereketindendir. [İbni Asakir]
 • Kız çocuğu bereketlidir. [Deylemi]
 • Çocuksuz ev bereketsiz olur. [Ebuşşeyh]
 • Evine girince, ev halkına selam ver ki, evin iyiliği ve bereketi artsın! [Harâiti]
 • Dua, ömrün bereketini artırır. [Tirmizi]
 • Kur’an okunan evin bereketi artar. Kur’an okunmayan ev,bereketsiz olur. [Darimi]
 • Misafir, bin bereket ve bin rahmetle gelir. [Nisab-ül ahbar]
 • Evinden erken çıkanın işi bereketli olur. [Bezzar]
 • Yola çıkarken arkadaşları ile vedalaşan, onların duaları ile berekete kavuşur. [Deylemi]
 • Ana babasına hizmet edenin ömrü bereketli, onlara karşı geleninki bereketsiz olur. [İ.Ahlakı]
 • Muhammed isimli kimse bulunan ev ve yerde bereket olur. [Deylemi]
 • Sabahın sünnetini evde kılmak, rızkın bereketine sebep olur. [İmad-ül-islam]
 • Namaz kılanın rızkı bereketli olur. [M.cenne]
 • Vadeli alış verişte, ödünç vermekte ve arpa karışmış ekmekte bereket vardır. [İ.Mace]
 • Evde çöp bulunması bereketsizliğe sebeptir. [Deylemi]
 • Şarkıcı ve faizcilerin kazancında bereket olmaz. [Deylemi]
 • Bir toplumda birisi söylerken diğerleri susmazsa, orası bereketsiz olur. [Beyheki]
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin