Baskın kültür

Baskın kültür, toplum içindeki en güçlü grupların sahip olduğu kültürdür.

Baskın kültür formu (dominant culture), o toplum içindeki temel kurumlardan en çok desteği alan ve temel inanç sistemlerini oluşturan kültürdür. Baskın kültür bir toplum içindeki tek kültür olmamakla beraber, toplum içindeki insanlar tarafından o toplumun kültürü olarak inanılan ve çoğunluğun paylaştığı kültürdür.

Özellikle gelişmiş ve kompleks toplumlarda tek bir baskın kültürü belirlemek veya izole etmek çok zordur. Genelde orta sınıfın paylaştığı değerler, çeşitli alışkanlıklar ekonomik kaynaklar baskın kültürü oluşturur. Bu kültür, o toplumun televizyon kanalları, moda endüstrisi, modern Avrupai gelenekler, örneğin fast food zincirleri, profesyonel spor takımları tarafından desteklenen ve aynı zamanda da bunlardan etkilenen kültürdür. Ancak, bu kültürün değerlerini paylaşmayan, birçok alt kültürlerin olduğunu gözden uzak tutmamak lazımdır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin