Avcılık ve toplayıcılık toplumları

Avcılık ve toplayıcılık toplumları insanlık tarihinde ilk öne çıkan toplum biçimidir. Yaşamlarının büyük bir kısmını vahşi hayvanları avlamak ve yiyecek bulmakla geçirirler. Burada teknoloji minimum düzeydedir. Kendi aralarında organize gruplar oluşturarak yiyecek bulmak amacıyla devamlı hareket içerisindedirler. Çok az bir iş bölümü mevcuttur.

Akrabalık bağları güçlüdür ve otoritenin kaynağıdır. Bu nedenle aile önemli bir role sahiptir. Üretim, koruma ve eğitim aile içerisinde yerine getirilir. Kaynakların nadir oluşu nedeniyle, mal ve hizmetler açısından eşitsizliğin en az olduğu toplum biçimidir. 20. yy. sonunda artık bu toplumlar ortadan kalkmışlardır.

Orta Afrika’da yaşayan pigmeler ve Avusturalya’da yaşayan Aborijinler buna örnek verilebilir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin