Belleği Güçlendirme(Minemonikler) ve Ezberleme Yöntemleri

Herkes, bir şeyleri unuttuğundan şikayet eder. Öğrenciler, bildikleri ancak sınavda hatırlayamadıkları bilgileri unutmaktan şikayet ediyor.

Bu tür unutmanın çeşitli sebepleri var: İlgili derslerden kaynaklanan bozucu etkiler sebebiyle olabilir. Öğrenciler  yeni ve eski bilgiler arasında çağrışım oluşturmayı gerektiren özümleyici tekrarı kullanmadıkları için olabilir.

Yetişkinler yaklaşık 40 yaşından sonra, daha önce hiç unutmadıkları şeyleri unutmaya başladıklarından şikayet ederler. Örneğin, şu anda 50 yaşında olan bellek araştırmacısı olan Daniel Schacter şöyle diyor: ‘’15 yıl önce bir makaleyi okuduğumda her kelimesini hatırladım. Şimdi ise bilinçli olarak bildiğim şeylerle ilişkilendiremezsem veya tekrar okumazsam daha zor hatırlıyorum’’

Bu tür unutmanın sebebi genellikle zayıf geri getirme ipuçlarıdır ve fazla meşgul olmaktan, anlamlı çağrışımları oluşturmaya zaman ayırmamaktan kaynaklanır.

Belleği güçlendirmek için minemonik yöntemler kullanılır. Minemonik yöntemleri, canlı çağrışımları oluşturarak kodlama ve daha iyi geri getirme ipuçları oluşturma yöntemleridir. Böylece hatırlama geliştirilir.

Belleği geliştiren iki bilinen minemonik yöntemi ele alalım: Yerleşim yöntemi ve asma yöntemi (Mason & Kohn, 2001).

Yerleşim Yöntemi: Eğer terim, kavram veya isimlerden oluşan bir listeyi belli bir sırada hatırlamamız gerekiyorsa yerleşim yöntemi etkili bir yöntemdir. Yerleşim yöntemi, halihazırda ezberlenmiş yerlerle ezberlenmesi gereken yeni maddeler arasında görsel çağrışımlar oluşturan bir kodlama tekniğidir.

Brennicke, Theron ve Kidman isimlerini ezberlemek için, yerleşim yönteminin üç adımı kullanılabilir.

 

İlk adım: Bazı yerlerin görsel dizisini ezberleyin. Mutfağınızdaki lavabo, dolap, buzdolabı, fırın ve çekmece gibi kolay hatırlanabilir yerleri seçin.

İkinci adim: Ezberleyeceğiniz her madde için çok canlı bir çağrışım oluşturan, örneğin, Brennicke’nin köprüde asılı kaldığını ve ‘’Atlamak brennicke’yle oluşur’’ dediğini düşünün. Üçüncü adım: Canlı çağrışımları oluşturduktan sonra her bir ismi zihninizde seçtiğiniz bir yere yerleştirin: Brennicke lavaboya gidiyor, Theron dolaba, Kidman ise buzdolabına. Bu kişilerin isimlerini hatırlamak için mutfağınızda hayali olarak gezerseniz ve ezberlediğiniz yerlerdeki depolanan görüntüleri görürsünüz.

Asma Yöntemi: Uzun listeleri özellikle tam sırasıyla ezberlemek için bir diğer kullanışlı minemonik aracı, asma yöntemidir.

Asma yöntemi, rakam-kelime kafiyeleri ve ezberlenecek maddeler arasında çağrışım oluşturan bir kodlama tekniğidir.

Kafiyeler, hatırlanacak kelimeleri astığımız birer askı görevi görüyor. Yine üç kişinin adını (Brennicke, Theron, Kidman) hatırlamak için bu sefer asma yönteminin iki adımını kullanalım. Birinci adım: Birer rakam ve kafiyeli bir kelimeden oluşan şu askı listesini ezberleyin: bir göstermez kir-iki fazla kirli-üç temizlemesi güç-dört kireçle ört-beş kokusu leş.

İkinci adım: Şimdi ezberlemek istediğiniz kelimelerden her birini, askı kelimelerden bir tanesiyle eşleştirin. Örneğin, Brennicke’nin fazla kirli olduğunu, Theron’un kireçle örtülü olduğunu, Kidman’ın ise leş koktuğunu düşünün.

Bu isimleri hatırlamak için, her bir askıyı, üstüne yerleştirdiğiniz isim ile beraber hatırlarsınız.

 

Yöntemlerin Etkililiği: 41 yaşında olan ve belleğinin zayıflamasından şikayetçi olan bir dergi yazarı, üç farklı yöntemi kullanarak belleğini güçlendirmeye karar verdi (Yoffe, 1997).

Önce, askı yöntemine yoğunlaşan 3 saatlik bir bellek güçlendirme kursuna katıldı (49$). Yazar; askı yönteminin çok etkileyici olduğunu ve hala üniversitede olsaydı yeni terimler ezberlemek için bu yöntemi kullanacağını söylüyor.

İkinci olarak, herkesin içinde var olan ‘’mükemmel fotografik belleği’’ serbest bırakacağı iddia edilen bir kaset dinledi (79$). Kaset, gerçek hayattaki uygulamasına fazla yer vermeden askı yöntemine yoğunlaşıyordu. Fakat kasedin iddia ettiğinin aksine, bellek araştırmacıları fotografik belleğin bir ördeğin dişleri kadar nadir olduğunu söylüyor (Schacter, 1996).

Üçüncü olarak, asma yöntemini tarif eden, nasıl dikkat edileceğini, anlatan ve çağrışım ve imge oluşturmanın önemini belirten bir kitap okudu (10$).

Yazarın deneyimlerinden de görüleceği üzere, belleğin güçlendirilmesi iyi kodlama yapmak için çaba sarf edilmesini, özümleyerek tekrarlamayı ve bu şekilde iyi çağrışımlar oluşturarak iyi geri getirme ipuçlarının oluşturulmasını ve böylece belleği güçlendirmeyi gerektiriyor.

50 yaş üstündeki insanların oranı arttıkça, popüler bitki ginko gibi bellek güçlendirici ilaçlara olan ilgi de artıyor. Ancak araştırmacılar ginkonun sağlıklı yetişkinlerde belleği ya da konsantrasyonu güçlendirmediğini tespit ettiği (Solomon 2002). Araştırmacılar farelerin belleğini geliştirmenin yollarını buldu, ancak insanların belleklerini güçlendirecek ilaçların bulunması için daha yıllar var (Weed, 2000).

Yazar: Rahman Karasu

About these ads

Emar Nedir? Nasıl Çekilir?

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
Açılımı “Manyetik Rezonans Görüntüleme” olan MRG veya MR, zararlı röntgen ışınlarını kullanmadan, güçlü bir mıknatıs ortamında radyo frekansları sayesinde, vücuttaki hidrojen atomlarının hareketlerini kaydeden, değerlendiren ve görüntü oluşturan bir cihazdır.

2347_mrÇözümleme gücü en yüksek olan radyolojik görüntüleme yöntemidir.
Manyetik Rezonans Görüntüleme ilk kez 1946 yılında Bloch ve Purcell tarafından tanımlanmıştır. Manyetik Rezonans Görüntüleme, ilk kez 1973 Lauterbur tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Manyetik Rezonans Görüntüleme, Türkiye’de 1989 yılında İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde kullanılmaya başlanmıştır. Manyetik Rezonans Görüntüleme de, ağrı, alerjiye yol açacak herhangi bir durum ve ilaç kullanma gibi zorunluluk yoktur.

 Hangi durumlarda MR Çekilir?
• *Yumuşak dokuların görüntülenmesinde.
• *Kanser hastalığı saptanan kişilerde, hastalık derecesi tespit edilmesinde.
• *Yaşı geçmiş kadınlarda (30 yaşını geçmiş olan tüm kadınlarda) meme kanserinin olup olmadığının tespit edilmesinde.
• *Beyin ve omurilik ile ilgili rahatsızlıkların tespit edilmesinde.
• *Kalp hastalıklarının tespit edilmesinde.
• *İç organ rahatsızlıkların tespit edilmesinde.

Kimlere EMAR çekilmez?
•*Böbrek yetmezliği hastalığı olanlara.
•*Aşırı kiloya sahip olan kişilere.
•*Kalp pili kullanan kişilere.
•*Dişinde dişteli olan kişilere.
•*Daha önceden geçirdiğiniz ameliyat sonrasında protezi olanlara.
•*İşitme cihazı olanlara.

MR çekimi gerçekleşmeden önce neler yapmamız gerekir?
Bazı çekimlerde 6-8 saat aç gelmeniz gerekebilir. Doktorun verdiği ilaçlar dışında başka bir ilaç kullanıyorsanız kullanmamanız istenir. MR çekimine gelmeden üzerinizde yüzük, kolye, küpe, gözlük, kemer vb. gibi materyaller var, ise onları çıkarmanız istenir.

Emar çekiminde nelere dikkat edilmelidir? 
• *MR çekiminden önce hasta, tüm metal eşyaları çıkarmalıdır. Bunlara, saat, kolye, küpe, kolye, gözlük, kemer gibi eşyalar olarak örnek verebiliriz.
• *Çekim esnasında oldukça hareketsiz kalmak.
• *Özellikle çekim yapılacak yerin hiç hareket ettirilmemesi.
• *Bazı çekimlerde nefes tutulmalıdır. Bu da teknisyenin komutu ile nefes tutup bırakılmalıdır.

Emar nasıl çekilir? 
MR çekilecek hastanın, üzerinde yüzük, küpe, kolye, saat, gözlük, kemer gibi materyallerin var ise bunların çıkarılması istenmektedir. Daha sonra hasta, MR cihazına sokulduktan sonra, hastaya özel bir radyo anteni takılır. Özel radyo anteni sayesinde teknisyenin komutlarına uyulmaktadır. Teknisyen, çekim yapılacak yerin tam cihazın içine gelecek şekilde ayarlamalar yaparak sabit kalmasını sağlar. Daha sonra çekime başlanır. Çekim süresi, MR türüne göre değişmektedir.

MR cihazı nasıl çeker?
Manyetik Rezonans Görüntüleme, dev bir mıknatıstan oluşmaktadır. Manyetik dalgaların gücü sayesinde insan hücrelerinde bulunan hidrojen atomunu uyarılarak aktif hale geçmesi sağlanır. Daha sonra görüntülenmek istenen alana radyo frekans dalgaları verilir. Elde edilen sonucun özel bir radyo anteni aracığıyla bilgisayara göndererek yüksek kalite de bir görüntü oluşturur.

MR çekim süresi ne kadardır?
MR çekim süresi, MR çekilecek vücut bölümlerine bağlı olarak değişmektedir. MR çekim, 3-10 dakika arasında, tam çekim ise; 20-45 dakika arasında değişmektedir.

MR türleri nelerdir?
Beyin MR: beyin tümörleri, felçleri, bunamalar gibi sinir sistemi hastalıklarını tespit etmek amacıyla çekilen MR’dır.
Kalp MR: Kalp hastalıklarını tespit etmek amacıyla çekilen MR’dır.
Meme MR: Meme kanserinin hastalığını için erken bir tanı koymak amacıyla çekilen MR’dır.
Vücut MR: Kalp, akciğer, böbrek, dalak, pankreas, safra kesesi, safra yolları, iç organları detaylı bir şekilde incelemek için çekilen MR’dır.
Prostat MR: Prostat kanserinin tespit etmek için çekilen MR’dır.
Kas İskelet Sistemi MR: Kaslar, bağlar, menüsküsler, diğer eklem diskleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için çekilen MR’dır.

MR Avantajları nelerdir?
•*Öncelikle radyasyon yoktur.
*Hastalıkların belirlenmesinde detaylı bilgiye ulaşılabilir.
•*Kalp hastalıklarının tespit edilmesinde herhangi bir yan etkisi yoktur.
•*Çok kısa sürede kaliteli görüntüler elde edilerek hastalığın tespit edilmesi daha kısa sürede tamamlanır.

MR dezavantajları nelerdir?
•*Öncelikle kapalı alan korkusu olan hastalar için zordur.
•*MR, pahalı bir incelemedir.
•*Başlıca incelemenin yapıldığı cihazın manyetik gücünün yarattığı etkenlere bağlıdır. Bunların başında kalp pili kullanan kişiler üzerinedir.

Aşağıda gördüğümüz gibi MR görüntü örnekleri verilmiştir.
2347_mr-turleri

Yazar: Mehmet Emre Baş

Kişinin Yalan Söylediği Beden Diliyle Nasıl Anlaşılır?

Beden diliyle bir kişinin yalan söylediğini anlayabilmek için, önce beden diliyle ilgili bazı bilgilere sahip olmak, sonra çok iyi bir gözlemci olmak gerekmektedir. Ancak şunu hemen belirtmek gerekir ki beden dilini ne kadar iyi bilirseniz bilin ya da ne kadar iyi bir gözlemci olursanız olun, bunların hiçbir kişiye sen kesinlikle yalan söylüyorsun demek için yeterli nedenler değildir. Ayrıca kişinin hareketlerine bakarak direk sen yalancısın demekte doğru olmaz. Bu konuda kişinin hareketleri bizlere sadece yalan söylediği konusunda ipuçları verebilmekte ancak kesin doğruyu vermemektedir.yalan.jpg3

Yalan insanda psişik( ruhsal ) bir gerginliğe sebep olur. Çünkü insan beyni mantık üzerine çalışmaktadır. Dolayısıyla söylenilen şey ile gerçekte var olan şey arasında uyumsuzluk olduğunda, beyin otomatik olarak uyumsuzluk sinyalleri göndermeye başlar ve söylenilen şey ile beyinden verilen sinyaller arasında farklılıklar oluşur. Bundan dolayı kişi ruhsal bir gerginlik içine girer. Ruhsal gerginlik( stres ) direk olarak kişinin bedenine yansır( duygu-beden ilişkisi) ve kişinin yalan söylediği konusunda karşı tarafa ipucu verir. Eğer iyi bir gözlemciyseniz karşı tarafın gerginlik içine girdiğini hemen anlayabilirsin.

yalan

Beden hareketleri özellikle yalan söylenildiğinde artmaktadır. Çünkü yalan söylemeye bağlı olarak kan akışı ve kalp atışlarında artış olmakta ve kişi stres altına girmektedir. Stres altında bulunan bir kişide kan sindirim sistemi organlarından çekilerek( mide, bağırsak) savunma organları olan kollara ve bacaklara doğru pompalanmakta ve bu durumda yalan söyleyen kişinin hareketlerinde artış yaratmaktadır. Yalan söyleyen kişi daha fazla kıpırdanmakta veya oturduğu yerde sağa sola sallanmaya başlamaktadır. Vücut savunmaya geçip hareketlenmeye başladığı için kişi bulunduğu yerde daha fazla hareket edebilmek adına bahaneler üretmeye başlar.

Yalan söyleyen insanlar bulundukları yerde oturmamak için yalanın hemen akabinde(1-2 dakika içerisinde ) bahane üreterek( su içemem lazım, lavaboya gitmem lazım vb. ) kalkar ve yer değiştirirler. Yani yalan söyleyen kişinin bedeninde beklenmeyen aşırı bir hareketlilik olur ki bu hareketlilikte karşı tarafa yalan söylediği konusunda ipucu verir.

Normal şartlar altında el hareketleri kişinin konuşmasıyla uyum içerisindedir. Ancak yalan söyleyen kişinin el hareketleriyle konuşması arasında bir uyumsuzluk vardır. Yani kişinin bedeni söylediği şeyleri tasdik edecek şekilde değil, uyumsuz ve farklı bir dilde hareket eder. Ya da yalan söyleyen kişi elleriyle aynı hareketi tekrarlamaya başlar yani elleriyle sürekli aynı hareketi yapar durur. Ya da kişi ellerini tamamen yok etmeye çalışır yani eller aslında avuç içleri saklanılarak gösterilmemeye, gizlenilmeye çalışılır. Çünkü avuç içleri (güvenilirliğin, doğruluğun, doğru söylenildiğinin göstergesidir, yalan söylemeyen bir kişi rahatlıkla avuç içlerini karşı tarafa gösterir) ben doğruyu söylüyorum, bana güvenebilirsin derken beyin söylenilen şeyin yalan olduğunu bildiği için otomatik olarak kişiye avuç içlerini saklama komutu verir.

yalan4

Burun yalanla özdeşleştirilmiş bir organdır, Pinokyo’nun yalan söylediğinde burnunun uzaması gibi. Sinir sisteminin en hassas uçları burunda olduğundan dolayı, beyinin verdiği uyumsuzluk sinyalleri, kendini ilk olarak burunda gösterir ve burun karıncalanmaya, kaşınmaya başlar. Ancak her burnunu kaşıyan kişi yalan söylüyordur demek de doğru olmaz. Çünkü gerçekten burnu kaşındığı içinde bir kişi burnunu kaşıyabilir. Bu iki sebepten dolayı burun kaşımak arasında küçük farklılıklar vardır. . Dokunuştaki sertlik veya yumuşaklık kaşıntıdan mı yoksa yalan mı söylediğinden dokunduğunun ipucunu verir. Bir kişi gerçekten burnu kaşındığı için burnunu kaşıyorsa, bu kaşıma hareketi kaşıntıyı gidermek adına daha kaba hareketlerle ve sert darbelerle yapılır. Oysaki yalan söyleyen bir kişinin burnunu kaşıması kaşıntıyı giderecek şekilde değil de nazik hareketlerle ve küçük, yumuşak darbelerle olmaktadır ki bu hareket de kişinin söylediği şeyin tamda söylediği gibi olmadığının belirtisidir. Kadınlar yalan söylediklerinde burunlarıyla daha çok oynamaktadır.

yalan.jpg2

Gözleri kaçırmak ve korkudan gözbebeklerinin küçülmesi de yine yalan söylenildiğinin bir ipucudur. Yalan söyleyen bir kişi karşısındaki kişiyle göz teması kurmaktan kaçınır. Kişi konuşurken ya sürekli başka şeylerle ilgilenmeye ya da başka taraflara bakmaya çalışır. Kafasını karşısındaki kişinin bulunduğu taraftan başka taraflara çevirir, ya da gözlerini sağa, sola, aşağı, yukarı oynatılır. Ancak; bu hareketin beden dilinde yalan söylemek olduğunu bilen birisi ise bu sefer yalan söylerken gözlerini karşısındakinin gözlerine diker. Yani doğal olanın dışında ki her davranış kişinin yalan söylediğine bir delalettir.

Ellerin ya da eldeki herhangi bir şeyin yüze yaklaştırılması da yine yalan söylenildiğinin bir belirtisidir. Eller yüze ne kadar çok yaklaştırılıyorsa yalan söyleme yüzdesi o kadar çok artmaktadır. Çünkü yalan söylemek utanılacak bir şeydir ve eller bu utanılacak şeyi gizlemek, utanma duygusunu ortadan kaldırmak için yüze doğru yaklaştırılarak yüz kapatılmaya, gizlenmeye çalışılır. Bu hareket bedenin otomatik olarak verdiği bir tepkidir.

yalan.jpg6

Kişinin hafifçe öksürmesi de yalan söylediğinin başka bir belirtisidir. Kişi boğazını temizlemek maksadıyla hafifçe öksürür çünkü bedeni söylenilen yalanı kabul etmemekte ve onu dışarı atmak istemektedir. Öksürmekte bedenin otomatik olarak verdiği bir tepkidir. Öksürmenin zaman kazanmak içinde uygulandığı görülmektedir. Karşı taraf yalan söylenildiğini fark etmiştir ve kişiyi sıkıştırmaya başlamıştır. Böyle durumlarda yalan söyleyen kişi hemen öksürmeye başlayarak zaman kazanmaya ve söylediği yalana kılıf bulmaya çalışır.

Kişinin küçük küçük ıslık çalma çabası içine girmesi de yalan söylediğinin bir belirtisi olmaktadır. Kişi yalan söylediği zaman sözü biter bitmez hemen akabinde ıslık çalmaya başlar, ıslık çalınırken de genellikle gözler yukarıya doğru bakıyordur. Yalan söylenildiği zaman erkeklerde gözler ve çevresi kaşınmaya başlar. Kadınlarda da göz ve çevresinde kaşınmalar olmaktadır ancak kadınlar gözlerine makyaj yaptıkları için göz yerine göze en yakın olan burunlarıyla oynarlar. Yakayla oynamak, boynun özellikle yan tarafını(arka tarafı yani ense değil) okşamak, çocuklarda parmak emmek, bir aksesuara uzanmak ve onu eline alarak bu aksesuarla uğraşmak da yalan söylenildiğinin belirtileri arasında yer almaktadır.

Ancak bu belirtilerin hiçbirisi kişinin kesinlikle yalan söylediğini kanıtlamaz, kanıtlamış olsaydı eğer bir kişiyi tutuklamak için sadece beden dili yeterli olurdu. Bedenin vermiş olduğu bu tepkiler sadece yalan söylenildiğinin ipuçlarıdır, ispatı değildir.

Yazar: Derya Talas

İnsan Sağlığına Etki Eden Etmenler Nelerdir?

İnsan sağlığı ile ilgilenen kişiler genellikle hastalıkları önceden önlemenin, hastalık sırasında uygulanacak tedaviden daha etkileri olduklarını kabul ederler. Hastalıkları önlemenin yolu, sağlığına etki eden etmenlerin neler olduğunu bilmektir.

1- Bünyesel Etmenler
2- Çevresel Etmenler

1- Bünyesel Etmenler
Bünyesel etmenler, hormonal, genetik, ve metabolizma faaliyetlerindeki bozukluklarından oluşur. Genetik bozukluklar anne ve babadan kromozomlar yoluyla geçen kalıtsal hastalıklardır. Altı parmaklılık buna örnek olarak verebileceğimiz bir kalıtsal hastalıktır. Hormonal bozukluklara örnek olarak ayak yapısının değişmesini ve metabolizma faaliyetlerinden kaynaklanan hastalığa da böbrek taşı ve gut hastalığını örnek gösterebiliriz.

2- Çevresel Etmenler
İnsanlar çevreyle bir bütün olarak yaşarlar. İnsan anne rahminde oluştuğu andan, ölünceye kadar çevreyle etkileşim halindedir. Bu yüzden de insanlar çevreyi, çevrede insanı olumlu veya olumsuz olarak etkiler.

a- Biyolojik Etmenler
b- Kimyasal Etmenler
c- Fiziksel Etmenler
d- Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etmenler
e- Psikojik Etmenler

Biyolojik Etmenler Nelerdir ?

Biyolojik etmenler, vektörler, mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar ve bunların ürünleridir.

Mikroorganizmalar: Verem , tifo, kolera, kızamık, menenjit, kaba kulak gibi hastalıklar zararlı mikroorganizmalardır.

Vektörler : Vektörler pek çok hastalığın taşıyıcıdır. Kara sinek, sivri sinek, bit, pire, hamam böceği gibi mikrop taşıyan eklem bacaklılar tarafından taşınır.

Bitkiler ve hayvanlar : İnsanlar besin kaynaklarını bitkiler, hayvanlar ve hayvansal ürünlerden karşıladıkları için bitki yetiştirmede ve hayvanların beslenmesinde kullanılan kimyasal maddeler insan sağlığını yüksek miktarda tehdit etmektedir.

Kimyasal Etmenler Nelerdir ?

Zehirler , kanser yapıcı maddeler, çevreyi kirleten kimyasal atıklar , gıda katkı maddeleri ve buna benzer sağlığı tehdit eden atıklardır.

Fiziksel Etmenler Nelerdir ?

Kullanma suları, atık sular , çöpler , ışık , gürültü, gübreler ve hava kirliliğidir. Özellikle tarımsal ürünlerde kullanılan yapay gübreler ve hormonlar sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir.

Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etmenler Nelerdir ?

Yaşam tarzı, gelir ve harcama düzeyi , yaşam alanları gibi etmenlerdir.

Psikolojik Etmenler Nelerdir ?

Ruhsal zorlanmalar, stres, heyecan, korku vs gibi durumlardır.

Sağlıklı bir hayat ve sağlıklı bir çevre için vücudumuza, insanlara gereken özeni gösterelim ve çevremize karşı duyarlı olalım. Unutmayalım gelecek çocuklarımızındır…

Yazar: Hüseyin ÇAKMAK

Diş Sağlığı İçin En Faydalı Besinler Nelerdir?

Diş çürümesini teşvik eden bazı gıdalar varken, diş çürümesine karşı diş ve diş etleri korumaya yardımcı bazı yiyecekler de vardır. Dişler için en iyi ve en kötü yiyecekler hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Yediğiniz yemeklerin dişlerinizi ağzınıza girdiği andan itibaren etkilediğini biliyor muydunuz?

6136_disler

Diş sağlığınızı kötü yönde etkileyen gıdalar olduğu gibi onları iyi yönde de etkileyen gıdalar bulunmaktadır. Ağızda mevcut olan bakteriler ağzınıza koyduğunuz çeşitli gıdalar ile reaksiyona girme eğilimindedir. Bakteriler bu besinler ile reaksiyona girerek diş çürüklerine neden olurken, bazı besinler diş çürüklerini teşvik etmezler. Ağızda mevcut olan bakteriler yediğiniz besinler ile reaksiyona girerek şekeri aside çevirmektedir. Asit, diş minesine saldırmaya başlar ve çürüme sürecini başlatır.

Diş Sağlığınız İçin Faydalı Besinler:

-Süt ve Süt Ürünleri:

Süt, yoğurt ve peynir diş ve diş eti sağlığını korumak için en iyi seçeneklerden biridir. Bu gıdalar kaplamak suretiyle diş minesini korumaktadırlar. Bu besinler içerdikleri yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor ile mineral oluşturabilmesi için yardımcı olmaktadırlar.

-Meyve ve Sebzeler:

Yüksek su içeriğine sahip bir çok meyve ve sebze diş ve diş eti sağlığını korumak için çok uygundur. Bunun nedeni bu gıdaların yüksek su içeriğinin, meyve ve sebzelerin içerdikleri şekerin etkilerini seyreltmesidir. Bu gıdalar aynı zamanda dişleri çürümeye karşı koruyan tükürük akışını artırma eğilimindedir. Meyve ve sebzeler içinde en iyi seçenek sert, katı ve gevrek olanlardır. Dişler için faydalı olan meyve seçenekleri arasında elma, çilek ve armut vardır. Bazı iyi, gevrek sebzeler arasında ise brokoli, tatlı patates, havuç, kabak ve kereviz bulunmaktadır. Kereviz özellikle çok faydalıdır bunun nedeni ekstra çiğnemeye ihtiyaç duyulması böylece diş etlerine masaj yapması ve onları temizlemesidir. Kereviz bu özellikleri sayesinde diş ve diş etlerinin sağlıklı kalmasına oldukça yardımcı olan besinlerden biridir.

6136_dis

-İçecekler:

İçme suyu, yeşil çay ve diğer bitkisel çaylar diş sağlığı için faydalıdır. Şekersiz olmak üzere bu bitki çaylarını rahatlıkla yudumlayabilirsiniz. Bu çaylar plağın dişlere yapışmasını önlemekte olan antioksidanlar içermektedir bu sayede, çürük ve diş eti hastalıkları ile karşı karşıya kalma riskini azaltmaktadır. Bu çaylar aynı zamanda ağızda bakterilerin üremesini engellemektedir ve kötü nefes problemleri mücadele etmeye yardımcı olmaktadır.

-Diğer Özel Gıdalar:

Tavuk, diğer et çeşitleri ve fındık da diş sağlığı için faydalı olan besinlerdir. Tıpkı süt ve süt ürünleri gibi, bu besinler de diş minesinin kurulmasına yardımcı olan iyi yiyeceklerdir. Soğan güçlü antibakteriyel kükürt bileşikleri ihtiva eder. Araştırmalar soğanın farklı bakteri türlerini öldürmek eğiliminde olduğunu göstermiştir. Yani, taze ve çiğ soğan yemek sağlıklı diş ve diş etlerini korumaya yardımcı olabilir.

6136_mikrop

Diş Sağlığınız İçin Zararlı Besinler:

Dişler için en kötü besinler şekerli gıdalar ve şekerli içeceklerdir. Şekerli gazlı içecekler büyük ölçüde diş çürümesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, diş ve diş eti problemlerini teşvik ettikleri için sınırlı miktarlarda tatlı yemek gerekmektedir. Ayrıca şekersiz ürünler doğal şeker içeren ürünlere göre daha iyidir. Bunun nedeni gıdaların içerdiği doğal şekerin ağızda bakteriler ile reaksiyona girerek diş çürümesine neden asitlerin serbest bırakılmasını teşvik etme eğilimidir. Şekersiz gıdalarda bakterilerin bu reaksiyonu gözlenmemiştir. Süpermarketlerde bir çok şekersiz gıda bulabilirsiniz. Ancak, dişlere zarar verebilen doğal tatlandırıcıları içermediklerinden emin olun ve bu tür ürünlerden uzak kalmaya çalışın. Ayrıca şekersiz sakızlar çiğneme esnasında tükürük salgısını arttırmaktadır ve dişlerin arasına sıkışmış küçük besinleri yerinden oynatmaktadır bu nedenle şekersiz sakızlar da dişler için oldukça faydalı olmaktadır.

Yediğiniz besinler dışında, diş çürümesine yol açan bir çok farklı faktör de bulunmaktadır. Daha sık yemek yemek de dişlerin zararlı asitlere maruz kalmasını arttırmaktadır. Ayrıca en az günde iki kez ve mümkünse her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamanız gerekmektedir. Yemeklerde sonra dişlerinizi fırçalayamıyorsanız, en azından ağzınızı gargara yapabilirsiniz. Sağlıklı diş ve diş etleri için en önemlisi de, kapsamlı bir sağlık kontrolü ve diş temizliği için yılda iki kez diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz.

Kaynakça:
http://www.buzzle.com/articles/what-are-the-best-foods-for-teeth.html

Yazar: Tülay Arsoy

Diş Beyazlatmanın Dezavantajları Nelerdir?

Hepimiz mükemmel beyaz dişlerimizi gösterecek güzel bir gülümseme isteriz. Bugün mevcut olan çeşitli prosedürlerin sayesinde, diş beyazlatma kolay ve mümkündür. Fakat, diş beyazlatma yöntemlerinin bir kaç potansiyel tehlikesi olabilmektedir. Bu yazımızda bu olası tehlikeler hakkında bilgi vereceğiz, daha fazlası için okumaya devam edin.

7744_dca-blog_teeth-whitening-two-women-pointingNot: Diş beyazlatma işlemlerinin yanında dişlerin sararmasına yol açan diğer alışkanlıklarında bırakılması gerekmektedir. Bunlar sigara içmek, kahve ve çay içmek, aşırı derecede gıda boyası içeren yiyecekler tüketmek gibi bazı alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklara devam edilmesi diş beyazlatmanın etkisini azaltacaktır.

Bir kişi gülümsediğinde, dişleri ilk fark edilen şeylerdir. Güzel bir gülümseme kendinize olan güveninizi artırır. Kozmetik diş hekimliği bugün oldukça gelişmiştir ve diş beyazlatma çok talep görmektedir. Sarı, kahverengi, lekeli dişler beyaz ve daha güzel bir hale getirilmektedir. Diş beyazlatma için çeşitli yöntemler bulunmaktadır ağartma, lazerli diş beyazlatma, beyazlatıcı etkili diş macunları ve şeritler bunlardan bazılarıdır. Her ne kadar bir çok kendi kendinize yapabileceğiniz tarifler veya reçetesiz ekipmanlar bulunsa da, tercihen dişlerinizi beyazlatmak için bir diş hekimine gitmeniz gerekmektedir. Peki, beyazlatma işlemi dişler için güvenli midir? Dişlerinizi beyazlatmaya gitmeden önce beyaz dişlere sahip olmanın avantajı yanında bazı dezavantajları da olabileceğini aklınızda bulundurun.

Diş Beyazlatmanın Yan Etkileri:

7744_advantages-of-laser-teeth-whitening-En önemli yan etkisi dişleri sıcaklıklara duyarlı hale getirmesidir. Sıcak veya soğuk içecekler tükettiğiniz zaman bunu hissedeceksiniz.

-Bazen beyazlatma işlemi düzensiz görünür. Ağartıcının etkisi her diş için aynı olmadığında bu durum doğal olarak meydana gelebilir. Bu da dişler üzerinde yamalı bir görünüme neden olabilir. Bu eşit olmayan yamalı görünüm dışarıdan başarısız bir prosedür uygulanmış gibi görünebilir.

-Ağartıcı veya diğer kimyasalların sık kullanımı diş minesinin aşınmasına neden olabilir. Diş minesi dişlerinizin çürümesini önlemede yardımcı olmaktadır. Bu nedenle diş çürümesi riskini daha yüksek olmasına sebep olabilir.

– İşlem bitiminin hemen sonrasında diş etlerinde ağrı sorunu yaşayabilirsiniz. Diş etlerinin tahriş olması da mümkündür.

-Bazen diş beyazlatma için kullanılan kimyasallar alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, işlem için gitmeden önce alerji konusunda doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

-Çok nadir olmakla birlikte yanlışlıkla kullanılan kimyasalları yutma riskiniz vardır. Bu kimyasalların yutulması ile mide bulantısı ve hatta kusma yaşayabilirsiniz. Ancak bu çok nadirdir.

-16 yaşından küçük gençlerin diş beyazlatma işlemleri yaptırması önerilmez. Yine aynı şekilde hamile ve emziren bayanlar da diş beyazlatma işlemlerinden uzak durmalıdır.

-Lazer diş beyazlatmanın dezavantajları hakkında konuşmak gerekirse, diğer prosedürlere kıyasla bu yöntem çok daha pahalıdır. İkinci olarak da lazer diş beyazlatma bazen ağrılı olabilmektedir.

Neler Yapmalısınız?

Peki, bu rahatsız edici yan etkileri önlemek için hangi önlemleri almak gerekiyor? Burada yapabileceğiniz bir kaç yöntemden bahsedeceğiz.

7744_dis_bey-Yukarıda da bahsedildiği gibi diş beyazlatma yöntemi için bir diş doktoruna başvurmalısınız. Diş doktorunuz doğru tekniği, kimyasalları ve ürünleri kullanacaktır. Bazen dişler aşırı lekeli veya rengi değişmiş olabilmektedir. Bu durumda, suni beyazlatma fark edilebilen herhangi bir etki yaratmayabilir. Bu durumda bir diş hekimi dişlerinizi beyazlatıp, beyazlatmamanız konusunda size fikir verecektir.

-Hidrojen peroksit diş beyazlatma ürünlerinin temel bileşenidir. Hidrojen peroksit ne kadar fazla kullanılırsa dişleriniz o kadar beyazlar. Ancak, hidrojen peroksidin fazlası dişler için hiç iyi değildir.

-Bazı durumlarda insanlar diş beyazlatma işlemine tavsiye edilenden daha uzun süre devam etmektedir. Ağartıcının aşırı kullanımı diş etlerinde ciddi tahrişe ve diğer diş problemlerine yol açabilmektedir.

-İki diş beyazlatma işlemi arasında uygun sürede bir boşluk olmalıdır.

-İşlemi evde uygularken ürünleri kullanmadan önce talimatlarını dikkatlice okumalısınız. Ürünlerin aşırı kullanımı dişlerin hasarlanmasına neden olabileceğinden bu ürünleri aşırı miktarda kullanmaktan kaçınmalısınız. Herhangi bir yan etki fark ederseniz, hemen bir diş hekimine görünmeniz gerekir.

Diş beyazlatma işlemine gitmeden önce bilmeniz gereken bir kaç şey bulunmaktadır. Ürün veya prosedür tavsiye edildiği gibi uygulanmalıdır. Yanlış bir uygulama istenen sonuçları vermeyebilir. İkincisi ise diş beyazlatma işlemi sadece doğal diş yüzeyi üzerinde çalışır. Eğer dişlerinizde kaplamalar varsa, diş beyazlatma işlemi bu nedenle işe yaramayabilir. Diş beyazlatma işleminin bitiminden sonra diş doktorunuz size uygulamanız için 1-2 günlük beslenme önerilerinde bulunabilir.

Diş beyazlatma işlemlerinin yan etkilerin çoğu geçicidir. Ancak, herhangi bir ürün kullanmadan önce çok dikkatli olmak gerekir. Dişlerinizi beyazlatma işlemine başlamadan önce profesyonel birinden yardım almanızı tavsiye ederiz. Diş beyazlatma işlemi eğer doğru yapılırsa, milyon dolarlık bir gülümsemeye kavuşacaksınız!

Kaynakça:
http://www.buzzle.com/articles/disadvantages-of-tooth-whitening-dangers-in-whitening-teeth.html

Yazar: Tülay Arsoy

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi ve doğal nedenlerden dolayı yer değiştirmesine göç denir. Göçlerin önemli bir kısmı ekonomik kökenlidir.
Göçler iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır;

goclera) İç Göçler
Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir. İç göçler sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır.

Sürekli Göçler
Göç eden nüfusun gittiği yerde sürekli kaldığı göçlerdir. Bu göçler genellikle kırdan kente doğrudur. Bu göçlerde ekonomik faktörler sosyal ve siyasi olaylar ve doğal afetler etkilidir. İç göçlerin 1950 lerden sonra fazla olmasında, kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı, toprakların yetersiz olması ve şehirdeki sanayileşmeyle birlikte artan iş imkanları etkili olmuştur.

İç Göçün Nedenleri
–    Kırsal kesimde hızlı nüfus artışıyla toprakların bölünmesi ve ailelerin geçimini karşılayamaması
–    Toprağın erozyonla verimsizleşmesi
–    Makineli tarımın gelişmesi ve kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması
–    Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
–    Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının ve gelir kaynaklarının fazla olması
–    Kentlerde eğitim, sağlık hizmetlerinin kırsal kesimden daha iyi olması
–    Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin meydana gelmesi
iç göçler daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden, özellikle sanayileşmiş İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Konya, Gaziantep, Adana gibi merkezlere olmaktadır. Ayrıca göç eden nüfus genelde erkek ve genç nüfustur. Daha çok tarım dışı sektörlerde çalışırlar.

İç göçün sonuçları
–    Ülke nüfusunun dengesiz dağılması
–    Yatırımların dengesiz dağılması
–    Düzensiz kentleşme sonucunda sanayi tesislerinin kent içinde kalması ve altyapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik, haberleşme) yetersizlikler görülmesi
–    Kentlerde işsizliğin artması ve aşırı nüfuslanmanın meydana gelmesi
–    Dışardan göç alan yerlerde (İstanbul, Ankara, izmir, Bursa vb.) erkek nüfus artarken, dışarıya göç veren yerlerde (Çorum, Kastamonu, Sinop) ise kadın nüfusunun artması
–    Göç veren yerlerde tarım alanlarının boş kalması ve hayvancılığın gerilemesi

İç Göçü Önlemek İçin
Kırsal kesimde sulu tarımın ve modern hayvancılığın geliştirilmesi, ulaşım, eğitim, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bazı sanayi kollarının buralara kaydırılması gerekir.

Mevsimlik Göçler
Türkiye’de bilhassa yaz mevsiminde inşaat, turizm ve tarım sektöründe çalışmak için mevsimlik göçler olmakta ve Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Ordu, Giresun gibi merkezlerde geçici nüfus artışları meydana gelmektedir.

b) Dış Göçler
Bir ülkeden başka bir ülkeye olan göçlere dış göç denir. Dış göçlerin en önemli nedenleri savaş, baskı, zulüm ve ekonomik sebeplerdir. Bunun dışında anlaşmalarla karşılıklı nüfus değişimleri (mübadele) ve eğitim maksadıyla dış göçler olmaktadır.
Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan sonra başta Avrupa ülkelerine olmak üzere ekonomik nedenlerden dolayı dış göçler meydana gelmiştir.

Dış ülkelere olan bir diğer göç ise beyin göçüdür, iyi eğitim görmüş nitelikli bireylerin yurt dışına göç etmesidir. Dış göçlerle bir ülkenin nüfusunda artma veya azalma meydana gelebilir. ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin 20. yüzyılın başındaki nüfusları ile 2000’li yıllardaki nüfuslarının çok farklı olmasının nedeni bu ülkelere dışarıdan gelen göçlerdir.